Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2015

02 november 2015

Een leven lang leren is voor het kabinet de komende jaren een speerpunt. Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende bij-, om- en opscholing. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen zetten zich door. Deze ontwikkelingen vragen om een beroepsbevolking die in staat is met deze veranderingen om te gaan. Mensen zullen zich met een zekere regelmaat nieuwe kennis en vaardigheden eigen moeten maken en soms ook tijdens de arbeidsloopbaan een ander beroep moeten kiezen. Voortdurende ontwikkeling van mensen is ook nodig om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te behouden en te versterken. Dit alles vraagt om een sterke leercultuur, waarbij werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en de regio’s, daarin aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, meer dan nu het geval is aandacht voor ontwikkelen van kennis en vaardigheden als een vanzelfsprekend onderdeel van het arbeidsproces zien.
 
Om de leercultuur in Nederland te versterken heeft het kabinet vorig jaar, in de brief over een Leven Lang Leren, drie verschillende actielijnen met bijbehorende maatregelen gepresenteerd:

  • meer ruimte voor onderwijsinstellingen in zowel het hoger onderwijs (ho) als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om maatwerk te leveren
  • er wordt ingezet op het vergroten van de mogelijkheden om kennis en vaardigheden die elders zijn opgedaan te verzilveren
  • met een breed palet aan maatregelen wordt scholing en aandacht voor duurzame inzetbaarheid tijdens de loopbaan gestimuleerd, waarbij in het bijzonder aandacht is voor leren op de werkvloer

Het afgelopen jaar zijn veel van deze maatregelen tot wasdom gekomen; de komende jaren is het vooral ook aan werkgevers, werkenden, regio’s en onderwijsinstellingen om de handschoen op te pakken. In de brief en de bijbehorende bijlage gaat het kabinet uitvoerig in op de voortgang van deze en de andere maatregelen die het kabinet heeft genomen om de leercultuur in Nederland te versterken.
 
Wilt u ook meewerken aan het versterken van de leercultuur in Nederland en weten welke mogelijkheden er voor uw organisatie zijn om de maatregelen van het kabinet door te vertalen in uw onderwijsorganisatie? Neem dan contact met ons op. Met onze ruime kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktonderzoek, beroepsprofiel ontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe kwalificaties kunnen wij, de specialisten van GOC, u hierbij ondersteunen.
 
Lees de volledige brief hier