Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Examinering van keuzedelen en de zak-slaag regeling

Het lijkt nog ver, maar de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 komen snel dichtbij. De regels met betrekking tot examinering voor deze schooljaren en de cohorten die vanaf 2018 gelden zijn al gedefinieerd. Hieronder een overzicht dat u helpt richting te geven bij de voorbereidingen voor de komende twee schooljaren.

Regels voor het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018
Vanaf schooljaar 2016-2017 zullen de eerste keuzedelen geëxamineerd gaan worden.  Voor het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 gelden de volgende regels:

 • Een examenresultaat is voorwaardelijk voor het behalen van een diploma.
 • Het resultaat heeft geen invloed op het wel of niet halen van het diploma.
 • Het resultaat moeten vermeld worden op de resultatenlijst.
 • Bij een voldoende examenresultaat wordt het keuzedeel vermeld op het diploma.
 • Bij een onvoldoende geen vermelding op het diploma, maar een vermelding op de cijferlijst.
Waarschijnlijk vanaf schooljaar 2018-2019 gaan de keuzedelen onderdeel uitmaken van de zak-slaagregeling.
 
Regels voor de cohorten vanaf 2018
 • Keuzedeel wél bepalend voor het behalen van het diploma; hoogte resultaat is onderdeel van de slaag-zakbeslissing.
 • Voorstel voor compensatie naar de Tweede Kamer:
 • Gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of “voldoende”
 • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn
 • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of overeenkomende eindwaardering
 • De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde
 • Geen compensatie met (onderdelen van) kwalificatie mogelijk  

Standaarden examenkwaliteit
De standaarden voor de examenkwaliteit gelden voor de examinering van de (gehele) opleiding: zowel voor de examinering van de kwalificatie als voor de examinering van de keuzedelen van de opleiding. Scholen mogen de examinering van de kwalificatie en de keuzedelen integreren, maar de afzonderlijke examenresultaten van de kwalificatie en van de afzonderlijke keuzedelen moeten wel herleid kunnen worden. De wijze van examineren moet worden vastgelegd in het examenplan.
 
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:
 • Examinering van keuzedelen is nog onbekend bij aanvang van de opleiding, examenplan wordt aangevuld bij keuzemoment. Aan het begin van de opleiding zijn er nog weinig keuzedelen beschikbaar of een school heeft nog geen beslissing genomen over het aanbod van keuzedelen. Daardoor kunt u de wijze van examinering van keuzedelen aan het begin van de opleiding nog niet opnemen.  Voordat de student een keuzedeel moet kiezen, past u het examenplan aan en informeert u de student over het vastgestelde examenplan.
   
 • Bij aanvang van de opleiding stelt u een concept-examenplan op voor keuzedelen, met ruimte voor wijzigingen bij keuzemoment. Aan het begin van de opleiding doet u op basis van het aanbod van keuzedelen van de school een voorstel voor de examinering van de keuzedelen.
 
Met de herziene kwalificatiestructuur wordt het examenplan wat betreft de informatie over de examinering van onderscheiden keuzedelen dus op een later moment definitief vastgesteld dan met de huidige kwalificatiestructuur. Daarbij moet een student op de hoogte zijn van de examinering van keuzedelen en de beslisregels, voordat hij een keuze maakt voor één of meerdere keuzedelen.
 
Schoolverklaring versus certificaat
Als een student niet het diploma heeft behaald, maar wel een keuzedeel heeft behaald of een deel van de kwalificatie (en/of een deel van keuzedeel) met tenminste een voldoende heeft afgerond, mag de school een schoolverklaring uitgeven. Alleen als de minister met een Algemene Maatregel van Bestuur heeft bepaald dat er aan een bepaald deel van de genoemde kwalificatie (of aan het genoemde keuzedeel) een certificaat is verbonden, mag een school daarvoor een certificaat uitreiken. Een certificaat mag alleen worden uitgereikt aan het eind van de opleiding als de student niet het diploma heeft behaald.
 
Examenproducten keuzedelen
Scholen moeten zelf examenproducten ontwikkelen voor de examinering van de keuzedelen. Gezien de grote variatie in keuzedelen is dit geen eenvoudige opgave. Er zal waarschijnlijk een grote variatie aan examenvormen ontstaan. Wij adviseren scholen om nu alvast na te denken over de vorm en inhoud van de examenproducten.
 
De keuze voor een examenvorm hangt samen met het type keuzedeel:
 • Uitvoeringssituatie keuzedeel
  (Zelfstudie: portfolio, BPV: pvb, BOT: vaardigheidsexamen of kennisexamen) 
 • Verbredend,  verdiepend of gericht op doorstroom
  (Verdiepend:  examen evt. integreren in examen kwalificatie, doorstroom examen:  generiek, dus evt. collectief  oppakken)
 • Studiejaar waarin geëxamineerd wordt
  (1e jaar: geringe complexiteit; 3e jaar : grotere complexiteit)
 • Generiek of vakspecifiek
  (
  Bij generieke keuzedelen zoveel mogelijk gebruik maken van collectieve examens).
Wij adviseren scholen om bij de verdeling van de keuzedelen over de opleiding rekening te houden met de examinering.  Plan de  complexe, (veelal verdiepende) keuzedelen zoveel mogelijk aan het eind van de opleiding.

Bron: Examinering en HKS januari 2015