Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Creatieve industrie krijgt eigen O&O-fonds

12 februari 2013

De creatieve industrie heeft sinds 6 februari 2013 een eigen opleiding- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds): OCI. OCI brengt werkgevers, werknemers en zelfstandige professionals uit alle sectoren en branches van de creatieve industrie samen.
 
‘Die verbinding is ontzettend belangrijk’, zegt Richard Leloux van OCI (Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie). ‘De creatieve industrie is één van de topsectoren van Nederland. Maar als je goed kijkt, zie je dat de sector bestaat uit een versnipperde verzameling van creatieve bedrijven, zelfstandigen, brancheplatforms, werkgevers- en werknemersorganisaties. Daar valt nog een professionaliseringsslag te maken. Door samen te werken, ontstaat een sterkere creatieve industrie.’
 
Erkenning door SZW
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende recent die behoefte door OCI te benoemen tot O&O-fonds voor de creatieve industrie. Die omvat onder meer de branches: gaming, av, grafimedia, vormgeving, fotofinishing, signing, podiumkunsten,
 
reclame, uitgeverij & journalistiek, beeldende kunst, kantoorvak- en boekhandel en internet. Wat doet OCI concreet voor hen? ‘We stimuleren kennisdeling, faciliteren in opleiding en training, bevorderen intersectorale mobiliteit, denken mee over arbeidsmarktontwikkeling, behartigen belangen en bieden toegang tot bijvoorbeeld ESF-subsidies’, somt Leloux op.
 
Gaming & Uitgevers
Een mooi praktijkvoorbeeld is het samenbrengen van de game-industrie en de uitgeversbranche. Zij delen kennis over auteursrechten. ‘Over je branchegrenzen heenkijken is niet alleen verrijkend. Het scheelt ook geld als je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.’

Een ander actueel thema is duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de creatieve industrie. Traditionele sectoren hebben het zwaar, nieuwe sectoren groeien en bloeien juist. ‘Met trainingen en opleidingen kunnen we werknemers die in de ene sector hun baan verliezen, begeleiden naar een baan in een andere sector.’
 
Breed draagvlak
OCI vertegenwoordigt diverse werkgevers- en werknemersorganisaties en sociale partners. Het gaat bijvoorbeeld om KVGO, NUV, Novaka, FNV Kiem en CNV Media. Dat brede draagvlak is een grote kracht volgens Leloux. ‘Wij geloven dat samenwerking in de creatieve industrie vraagt om een bottom-upbenadering. De industrie wordt voor 95 procent gevormd door mkb’ers en zelfstandigen. Die voelen zich niet aangesproken door het topsectorenbeleid, hoe goed dat ook is. Wij willen juist die groep helpen om de creativiteit en ondernemingszin te bundelen en te gelde te maken, ook als exportproduct.’

Deelnemende partijen binnen OCI behouden hun eigen identiteit en zeggenschap, benadrukt Leloux. ‘Onze job is om deze partijen te verbinden en hen te faciliteren. Nu we officieel een O&O-fonds zijn, neemt onze slagkracht verder toe en kunnen we grotere projecten starten.’

Meer informatie: www.soci.nl