Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Advies bij ontwikkelen leerlijnen

01 juni 2017

Voor opleidingen in de creatieve industrie adviseert GOC scholen bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen voor een opleiding. Dit doen we onder andere voor de nieuwe opleiding Mediaredactiemedewerker bij ROC Friese Poort. 
 
De beschrijving van de uitvoering van de opdracht bij Friese Poort geeft een klein inkijkje hoe wij bij het opzetten van een leerlijn te werk gaan. Mocht je een vraag hebben hierover of meer informatie wensen, wij komen graag bij je langs.

In schooljaar 2015/2016 wilde ROC Friese Poort meer lijn in de nieuwe opleiding Mediaredactiemedewerker. Door te starten met zogenoemde casco’s per leerjaar, waarin per periode van 10 weken wordt aangegeven welke modules, BPV en/of keuzedelen worden gegeven, werd duidelijk hoe de opbouw in elkaar steekt van de opleiding. Daarna zijn, vanuit het kwalificatiedossier geredeneerd, voor leerjaar 3 de einddoelen per vakgebied opgesteld. Van dit eindpunt zijn de einddoelen voor leerjaar 2 en 1 afgeleid.

Door veelvuldig overleg met vakdocenten werd steeds duidelijker wat in lessen wordt behandeld en welke leerdoelen leerlingen in een periode per module moeten bereiken.

Uiteindelijk ontstonden zo studiewijzers met hierin de leerdoelen (verweven met de taxonomie van Bloom), waarin duidelijk wordt welke onderwerpen per week in de lessen aan bod komen en wat de relatie is met werkprocessen en vakkennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt duidelijk welke toetsvorm, materialen en activiteiten worden ingeschakeld om de leerdoelen te behalen. En afrondend wordt gekeken naar didactische werkvorm en de begeleidingsvorm van de docent die worden ingezet en de locatie(s) waar alles plaats heeft.

Afgelopen zomer zijn alle studiewijzers voor leerjaar 1 afgerond en momenteel zijn we druk aan de slag voor de leerjaren 2 en 3. We maken er een sluitend geheel van, door alles aan alles te koppelen, zodat er uiteindelijk een vloeiende overgang naar het examen mogelijk is.