Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

2,2 miljoen euro voor aanpak arbeidsmarkt grafimediabranche

05 augustus 2014

Door de goedkeuring van het sectorplan voor de grafimedia is 2,2 miljoen euro vrijgespeeld voor (om)scholing/duurzame inzetbaarheid in de grafimedia sector. Met een omzet van circa € 5,7 miljard per jaar is de grafimedia van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Dat neemt niet weg dat omzet- en werkgelegenheidsontwikkelingen een sterke neerwaartse trend vertonen. De sector grafmedia biedt werk aan onder meer vormgevers, dtp-ers, ordermanagers, drukkers, nabewerkers en andere werknemers. In totaal zijn er ongeveer 22.000 werknemers werkzaam in de grafimedia. In het sectorplan committeren de sociale partners in de grafimedia zich aan maatregelen om de bestrijding van de arbeidsmarktproblemen te intensiveren, te verbreden en te vernieuwen.
 
Maatregelen
Het sectorplan grafimedia voorziet in maatregelen om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze maatregelen richten zich enerzijds op banen (crisisaanpak) en anderzijds op (om)scholing en duurzame inzetbaarheid. Dat betekent in het kader van de crisisaanpak dat 650 werknemers die hun baan verliezen als gevolg van faillissement, worden bemiddeld naar werk. Voor het deel (om)scholing/duurzame inzetbaarheid houdt het de volgende maatregelen in:
  • Toekomstgerichte scholing van 500 werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven van 600 werknemers zijn de opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten objectief vastgelegd;
  • Loopbaanadviestrajecten voor 400 werknemers; 
  • 5 bedrijfstrajecten duurzame inzetbaarheid.
Concreet betekent het dat bedrijven aanspraak kunnen maken op subsidie voor opleidingen en trajecten die in het sectorplan zijn opgenomen. De regeling kent een ingangsdatum van 1-1-2014. De looptijd is 2 jaar. De procedures die hierbij doorlopen dienen te worden, zijn vanaf 8 september terug te lezen op de website van het A&O-fonds grafimedia.
 
Sectorplannen
De sociale partners hebben aangegeven hun verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt verder op te willen pakken. Een betere werking van de arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid, staan centraal. Op korte termijn moeten de gevolgen van de crisis worden overbrugd. Op langere termijn is het als gevolg van vergrijzing noodzakelijk dat alle mensen die kunnen werken op de arbeidsmarkt ook ingezet worden. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van de sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van de sociale partners ondersteunen.
 
Situatie in de branche
De sector grafimedia bestaat uit circa 22.000 werknemers, dat zijn onder meer vormgevers, dtp-ers, ordermanagers, drukkers en nabewerkers. De branche verandert onder andere door een verdergaande digitalisering en door de economische omstandigheden. Door digitalisering ontstaat echter ook nieuwe werkgelegenheid waarvoor andere competenties nodig zijn. Het verlies aan werkgelegenheid wordt echter niet gecompenseerd wordt door deze nieuwe werkgelegenheid. Naast de structurele veranderingen wordt de grafimedia ook door conjuncturele crisis hard getroffen. Deze ontwikkelingen brengen grote arbeidsmarktproblemen met zich mee. In de periode 2008 - 2012 was de jaarlijkse daling in werkgelegenheid van grafisch productiepersoneel 9,7%. De verwachting is dat voor de periode 2013-2018 de vraag naar grafisch productiepersoneel afneemt met gemiddeld jaarlijks 5,9%.