Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

wat willen leerlingen van je weten?

Waar zitten aspirant-stagiairs zelf eigenlijk het meeste mee? Welke grote en kleine vragen hebben ze voordat ze stage gaan lopen? Tien prangende kwesties voor leerbedrijven op een rij.

1. Schep helderheid

Mbo-stagiairs zijn op een leeftijd dat er heel veel in hun leven gebeurt. Voor de een is de stage een welkome uitdaging, voor de ander een nieuwe drempel erbij op weg naar het diploma. Ze zitten echt om informatie en heldere afspraken verlegen om goed het stagebedrijf binnen te kunnen stappen. Jongeren komen wellicht krachtig en zelfstandig over, maar dat is vaak meer de buitenkant. Er zit altijd wel onzekerheid onder.

2. Heb een duidelijk aanbod

Leerlingen willen weten wat een bedrijf precies te bieden heeft. Zorg voor heldere vacatureteksten over de beschikbare stageplaatsen. Formuleer bijvoorbeeld ook een bedrijfsprofiel dat is afgestemd op de leerlingen, zodat ze weten wat jouw bedrijf doet.

3. Heb een zorgvuldige procedure

Leerlingen willen weten hoe de selectieprocedure voor stagiairs in het bedrijf in elkaar steekt. Moet er een brief geschreven worden of is een mailtje of telefoontje ook goed? Komen er meer mensen voor een plek op gesprek? Vertel leerlingen waarom de keus op een ander is gevallen. Heeft het te maken met hun brief, hun grote mond, hun vaardigheden?

4. Zorg voor een goede start

Jongeren komen soms met lood in de schoenen naar jouw bedrijf. Dus laat de eerste kennismaking een positieve zijn. Mensen hebben binnen ¾ seconde een beeld van iemand, wordt er wel eens gezegd. Je stagiair heeft veel aan een open, en vooral ook persoonlijke benadering. Maak voor de start al een rondje langs de nieuwe collega's.

5. Leg de vergoedingen vast

Leerlingen willen weten hoeveel ze krijgen aan stage- en onkostenvergoedingen. Maak vooraf goede afspraken over alle vergoedingen in geld en in natura zoals een gratis lunch. Leerlingen moeten vaak werken om aan hun inkomsten te komen en dat kan tijdens een stage wellicht niet of minder. Daarom mag een stage hen in ieder geval niets kosten.

6. Vertel wat er te leren valt

Iedereen gaat op stage om wat te leren. Kan een stagiair bij je uit de voeten met wat hij leren wil: voor zijn toekomstige beroep en voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Heb het daar over. Als er meer plekken beschikbaar zijn, kijk dan waar de leerling optimaal tot zijn recht komt. Dus houd rekening met zijn niveau. De gemiddelde stagiair bestaat niet.

7. Vertel wat er te doen is

Maak van te voren duidelijk wat voor werk er ligt. Als stagiairs een concreet project doen voor uw bedrijf, dan is het probleem vaak wel helder. Maar zorg bij íedere stage voor een duidelijke taakstelling die aansluit bij de competenties die de leerling wil ontwikkelen.

8. Heb het over de begeleiding

Wees duidelijk hoeveel tijd er is voor begeleiding, en wanneer en hoe dan. De leerling heeft behoefte aan helderheid en regelmaat. Hoe gaan praktijkopleider en stagiair met elkaar om en hoe spreken ze elkaar op dingen aan? Maak er maatwerk van.

9. Neem de praktijkovereenkomst door

Bij elke stage moeten bedrijf, school en leerling een praktijkovereenkomst (POK) afsluiten. Vaak leeft die POK niet echt. Neem de POK goed door en bespreek eventuele onduidelijkheden met de school. Als er tijdens de stage iets gebeurt, wordt die overeenkomst tenslotte toch van de plank gehaald. Leg aanvullende afspraken eventueel vast in een aanvullende stageovereenkomst: denk aan zaken als geheimhoudingsplicht.

10. En dan nog dit: jouw toekomstige stagiair wil vooral weten of hij welkom bij jou is.