Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

hoe coach jij?

 • Zorg dat het gesprek plaatsvindt in een rustige omgeving. Dus liever niet op een drukke werkvloer of in een grote vergaderzaal.
 • Trek voldoende tijd uit voor het gesprek. Probeer rust uit te stralen en zorg voor een ontspannen sfeer.
 • Neem een OEN-houding aan: open, eerlijk en nieuwsgierig.
 • Laat merken dat je naar de leerling luistert, bijvoorbeeld door de leerling regelmatig samen te vatten, maar ook door ‘hmm-geluiden'. Kijk de leerling aan.
 • Stel korte, open, directe vragen. Bijvoorbeeld: "Wat was er aan de hand bij ....? Welke dingen hebben daarmee te maken? Hoe pak je dat aan?"
 • Blijf vragen, vragen én doorvragen tot je samen de kern te pakken hebt.
 • Vraag om de situatie te beschrijven alsof deze nu plaatsvindt.
 • Stel vragen in de tegenwoordige tijd.
 • Benoem emoties bij de ander: "Ik zie dat het iets met je doet, kun je dat uitleggen?."
 • Vraag om echte voorbeelden.
 • Waardeer stiltes. Ga niet de stilte verbreken. Het kan zijn dat de leerling een voorbeeld zoekt, naar woorden zoekt of hersteltijd nodig heeft. In een begeleidingsgesprek is een stilte waardevol en hoeft niet door de praktijkopleider gevuld te worden.
 • Trek niet te snel conclusies en geef niet te snel advies.

Grow!

Het GROW-model is een vragenserie in vier eenvoudige stappen. Grow helpt je om op een gestructureerde en efficiënte manier met coaching aan de slag te gaan.

Hoe werkt het? 
Je begint de vragenserie met de G van Goal (doel). Wat wil de leerling bereiken? Hoe zou de situatie moeten zijn om hem tevreden te stellen? Daarna ga je in op de Reality (stand van zaken). Wat is nu het echte probleem? Wie zijn betrokken? Wat heeft de leerling tot nu toe ondernomen? Bij de derde stap ga je in op de Options. Welke mogelijkheden zijn er? Je eindigt met de W van Will (actieplan)

GROW      
     GOAL  Wat is het doel? Wat wil je bereiken?
     REALITY  Maak de situatie duidelijk: wat is de vraag of het echte probleem?
     OPTIONS  Onderzoek de mogelijkheden en oplossingen.
     WILL  Aan het eind van het gesprek moet duidelijk zijn wat de leerling gaat doen

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen die je per GROW-stap kunt stellen:

Goal (doel)

 • Wat wil je bereiken (einddoel en streefdoel)?
 • Wanneer wil je het bereiken? 
 • Hoe weet je of je je doel hebt bereikt?
 • Is het bereikbaar? 
 • Is het meetbaar?

Reality (Actuele situatie)

 • Wat gebeurt er nu?
 • Wie zijn erbij betrokken? 
 • Wat heb je tot nu toe gedaan? 
 • Welke resultaten heeft dat opgeleverd? 
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen?

Options (Opties)

 • Welke opties heb je?
 • Als je geen beperkingen had wat zou je dan doen?
 • Wat zou je verder kunnen doen? 
 • Hoe zou je het anders kunnen doen? 
 • Wil je van mij een andere suggestie? 
 • Wat zijn voor- en nadelen van je opties?

Will (Actie)

 • Wat ga je nu concreet doen?
 • Wanneer ga je dat doen? 
 • Beantwoordt dat aan je doel? 
 • Welke hindernissen denk je tegen te komen? 
 • Hoe ga je die overwinnen? 
 • Wie moet het weten? 
 • Welke hulp heb je nodig? 
 • Hoe krijg je die? 
 • Geef aan op een schaal van 1 tot 10 hoe groot je de kans acht dat je de actie ook werkelijk gaat uitvoeren?
Reflectie, de kunst om kritisch naar jezelf te kijken!


Ga voor jezelf eens na, welke leerling vind je beter? De leerling die de lampen in een theater op een onveilige manier heeft vastgemaakt en dit van zichzelf niet door heeft, of de leerling die hetzelfde deed, maar dit bij zichzelf heeft geconstateerd en weet hoe hij dit in de toekomst kan voorkomen?

Fouten maken doen we allemaal, zolang we ervan leren hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. Maar hoe gaat de leerling hiermee om? Is de leerling aanspreekbaar op gedrag? Doet hij wat met de feedback die hij krijgt? Gaat hij zelf na hoe zijn aanpak beter of anders zou kunnen?

Bij reflectie zijn de volgende stappen belangrijk:
   1. Ervaring opdoen
   2. Terugkijken en evalueren
   3. Wat is gebeurd? Wat ging goed? Wat ging fout?

  1. Hoe zou ik het beter kunnen aanpakken?
  2. Strategie bepalen
  3. Hoe ga ik het nu doen? Wat wil ik bereiken? Waar ga ik op letten?