Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

het begeleiden van jongeren

‘De jongeren van tegenwoordig hebben lak aan hun ouders, zijn geobsedeerd door seks en verslingerd aan moderne muziek en dans. Ze hangen op pleinen rond en hebben geen enkele conditie doordat ze onvoldoende sporten. Op school is geen aandacht meer voor normen en waarden, ze leren daar vooral hoe ze elkaar de loef af kunnen steken'.
Aristophanes, ca. 400 voor Christus.

 


Ze kennen geen wereld zonder mobieltje en internet. Altijd bereikbaar zijn, is voor hen de normaalste zaak van de wereld. Schijnbaar eindloos communiceren ze via MSN, soms wel met twintig of dertig mensen tegelijkertijd. Ze zijn opgegroeid in een informatiemaatschappij. Een wereld waarin je 24 uur per dag, 7 dagen per week alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. En dat is niet alles. Want hoe vernieuwend ook, het zijn tevens pubers met alle geestelijke en lichamelijke ongemakken van dien. Ze zijn onzeker, rebels en vooral op zoek naar hun identiteit. Ze experimenteren en trekken autoriteit bij voorkeur in twijfel. Hoe ga je daar als praktijkopleider mee om? Wat betekent dat voor je als praktijkopleider?

Ze lijken zelfstandig en mondig, maar hebben nog steeds begeleiding nodig van ouders, docenten en praktijkopleiders. Ze hebben regels nodig, kader, structuur, persoonlijke aandacht en begeleiding. Kun jij die hen geven?

Generatie Einstein

Generatie M hoor je ook wel eens, waarbij de M verwijst naar millennium. Of Net-generatie, natuurlijk afgeleid van internet. Maar meestal worden ze Generatie Einstein genoemd. De kinderen en jongeren voor wie school niet meer vanzelfsprekend de dominante bron van kennis en informatieoverdracht is. Die anders aankijken tegen onderwijs. En natuurlijk kunnen ze niet alles alleen. Natuurlijk hebben ze nog wel iemand nodig die met ze doorpraat. Iemand die helpt verbanden te leggen waar ze die zelf (nog) niet zien. Die de brug kan slaan naar andere onderwerpen. Maar die docent of praktijkopleider is niet meer de belangrijkste informatiebron. Discovery Channel is dat ook. En Google. En internetforums. En vriendjes. Noem maar op. De moderne jongere haalt overal zijn informatie vandaan en verbindt die even eenvoudig als dat hij het verzamelt. Daarmee krijg je te maken in uw werk.

En dat is niet alles. Want hoe vernieuwend ook, de generatie Einstein is niet in alle opzichten zijn tijd vooruit. Het zijn ook pubers met alle geestelijke en lichamelijke ongemakken van dien. Ze zijn onzeker, rebels en vooral op zoek naar hun identiteit. Ze experimenteren en trekken autoriteit bij voorkeur in twijfel. Hoe ga je daarmee om? Zeker is dat u ze niet zomaar kunt loslaten. Ze lijken zelfstandig en mondig maar hebben nog steeds veel begeleiding nodig van ouders, verzorgers, docenten en praktijkopleiders. Ze hebben regels nodig, kaders, structuur, persoonlijke aandacht en begeleiding.

Werk moet leuk zijn

Leerlingen zijn opgegroeid in de welvarende tweede helft van de jaren negentig. De techniek nam een hoge vlucht en kinderen werden opgevoed met veel zelfvertrouwen en weinig grenzen. Daardoor kijken ze anders tegen werk aan dan jij dat doet. Sfeer en inhoud zijn belangrijker dan status en geld. Moderne jongeren zoeken in hun baan vrijheid, afwisseling, uitdaging, ruimte voor zelfontplooiing en een goede balans tussen werk en privé.

Voor het eerst op de werkvloer

Alle leerlingen hebben één ding gemeen; ze zijn voor het eerst op de werkvloer. Ook al zijn ze zo mondig en lijken ze vol zelfvertrouwen, ze hebben begeleiding nodig om te groeien tot de werknemer van de toekomst. De een wat meer dan de ander.

Met elkaar praten blijft belangrijk

Maar niet alleen de jongeren zijn veranderd. Inhakend op veranderende behoeften van het bedrijfsleven én de belevingswereld van de nieuwe generatie leerlingen is het competentiegerichte onderwijs ingevoerd. Actueel onderwijs dat streeft naar een goede balans tussen kennis, kunde en persoonlijke kwaliteiten. Voor jou als praktijkopleider is het belangrijkste dat je met uw leerling communiceert over de opleiding en de te ontwikkelen competenties. Je moet weten wat hij of zij leert op school en dat laten aansluiten op de praktijk. Het gaat om technische vaardigheden maar ook om competenties die de leerling kan ontwikkelen zoals: samenwerken, communiceren, zelfstandig werken, gedisciplineerd werken, problemen oplossen, plannen en organiseren.

Mogelijk stellen leerlingen veel vragen, stellen ze zaken ter discussie of volgen ze niet klakkeloos op wat je vraagt. Dat komt niet voort uit domheid of lastig zijn, maar juist uit nieuwsgierigheid. Het is hun manier van leren en om die reden kun je dat beter stimuleren. Voor hen betekent communicatie praten met elkaar en niet alleen ‘ik vertel dus jij moet luisteren'. Je kunt bijvoorbeeld eens proberen om naast het instrueren en voordoen, de leerling een moeilijke opdracht of probleem voor te leggen.

Dat je door een leerling als kennisautoriteit wordt gezien hangt niet samen met je functie, maar met het feit of je kennis bezit en competent bent. Je krijgt dus niet automatisch respect omdat je praktijkopleider bent. De leerling verwacht dat jij je kennis en expertise laat zien.

Lager opgeleiden hebben extra steuntje in de rug nodig

Leerlingen die meestal wat meer begeleiding nodig hebben zijn de lager opgeleiden, zoals VMBO'ers en MBO niveau 1 en 2. De lager opgeleide leerlingen hebben over het algemeen een redelijk grote behoefte aan instructie. Je kunt ze helpen door structuur aan te brengen in hun leerproces en hen te helpen met het duiden en plaatsen van informatie. Ze voldoen minder aan het ‘Einstein-beeld' als het gaat om het verwerken van grote hoeveelheden informatie en ze hebben meer moeite met het combineren van taken.

Meer weten?

Boschma, J. en I. Groen (2007) Generatie Einstein; communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Uitgave: Pearson Education Benelux bv, Amsterdam
Janssen, M. en H. de Boer (2007) Pakken en Piercings; een atlas over jeugd en deugd, arbeid en scholing. Uitgave:Thoeris.
Hiteq Centrum voor Innovatie (2008) Kenmerkend VMBO; een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van vmbo-leerlingen en de generatie Einstein.,

Praktische tips voor communicatie met jongeren

Hoe communiceer je met jongeren? Waar kun je als praktijkopleider op letten? Klik hier en lees verder.