Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

onderzoeken & publicaties

GOC voert onafhankelijke onderzoeken uit op verschillende terreinen binnen het onderwijs. Al deze onderzoeken zijn beschikbaar voor onderwijsinstellingen, met als doel de informatie te gebruiken bij het nemen van (beleids-)beslissingen zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op bewegingen in de maatschappij.

131 resultaten

 • Algemene Entertainment & Media Outlook towards 2012

  (2008)

  Outlook van afgelopen jaren (2003-2007) en vooruitzichten voor toekomstige jaren (2008-2012) van de 13 entertainment en media segmenten. Het onderzoek is uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers en dateert van 2008.

 • Strategieën in een digitale wereld.

  (2008)

  In dit rapport worden de strategieën binnen de mediasector beschreven. Het rapport is bestemd voor een ieder die betrokken is bij of interesse heeft voor de mediasector. Het is een logisch vervolg op eerdere onderzoeken; Media in Beeld (2006 en 2007) Dit onderzoek dateert van september 2008 en is uitgevoerd door ABN AMRO in opdracht van Sector Advisory van ABN AMRO Bank N.V.

 • Ontwikkeling creatieve industrie in de Noordvleugel

  (2008)

  In deze monitor is de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad beschreven aan de hand van werkgelegenheidstrends en van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de afgelopen tien jaar.

 • Cross Media Monitor 2008

  (2008)

  Deze monitor is een belangrijke stap in het proces om de ICT-sector en de creatieve industrie in de Noordvleugel van deRandstad steeds scherper in beeld te krijgen. Het onderzoek dateert van mei 2008 en is een uitgave van Stichting iMMovator Cross Media Network.

 • Cross Media Monitor 2008

  (2008)

  Ontwikkelingen in de Cross Media en perspectieven en innovatiekansen in de Noordvleugel. Het onderzoek dateert van mei 2008 en is een uitgave van Stichting iMMovator Cross Media Network.

 • De arbeidsrelatie: Het spel en zijn regels

  Een onderzoek naar de wijze waarop de arbeidsrelatie wordt gereguleerd (2008) Proefschrift Bianca Nieuwkamp (Radboud Universiteit Nijmegen)

  Het succes van een ‘plattere’organisatie met flexibele teams blijkt sterk afhankelijk te zijn van branchestructuren en opleidingsstelsel. De casestudies zijn uitgevoerd bij grafische bedrijven. Centraal staan de inrichting van de arbeidsorganisatie en het gevoerde personeelsbeleid m.b.t. in- en doorstroom, opleiding en beloning. De publicatie is niet te downloaden of in te zien via deze website. Dissertatie KUN Nijmegen ISBN 978-90-9023043-6

 • Hobbels en Kruiwagens

  Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers (2008) Research voor Beleid (Panteia)

  Kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren om jongeren met een beperking aan een baan te helpen

 • Notitie Vergroting participatie jongeren met een beperking

  (2008) Rijksoverheid.nl, kamerstuk 30-05-2008

  Probleemschets en achtergrond overheidsbeleid rond vergroten van de arbeidsdeelname van jongeren met een beperking.

 • Langer gezond werken in de grafimedia

  GOC

  (2008) Erasmus MC

  In het kader van langer gezond en slimmer werken deed het Erasmus MC, op basis van de WAI-methode, drie pilotstudies bij grafische bedrijven naar werkvermogen van oudere werknemers.

 • Media in Beeld 2007

  (2007)

  Dit onderzoek gaat over de ontwikkelingen in de mediasector. Het is bestemd voor een ieder die betrokken is bij de mediasector. De megatrends beschreven in het eerste rapport ‘Media in Beeld 2006' zijn nog steeds actueel.

 •  |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|