Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

onderzoeken & publicaties

GOC voert onafhankelijke onderzoeken uit op verschillende terreinen binnen het onderwijs. Al deze onderzoeken zijn beschikbaar voor onderwijsinstellingen, met als doel de informatie te gebruiken bij het nemen van (beleids-)beslissingen zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op bewegingen in de maatschappij.

131 resultaten

 • Toegevoegde waarde cultuur in Nederland tussen 30 en 50 miljard

  (2010)

  In het recent verschenen rapport Stad en Land berekent het Centraal Plan Bureau de toegevoegde waarde van cultuur. Het blijkt dat cultuur vooral een hoge toegevoegde waarde heeft op de prijzen van onroerend goed.

 • Monitor Creatieve industrie 2010

  (2010)

 • De Trage Acceptatie van Snelle Media

  (2010)

  De toekomst fascineert ons. We kijken graag vooruit en mijmeren over hoe het zou kunnen worden, hoe ons leven er over enkele of vele jaren uit zal zien. Soms schieten ons inzicht en fantasie tekort en roepen we de hulp in van anderen. Vroeger genoten waarzeggers enige status als het om het reduceren van onzekerheid over de toekomst ging. Tegenwoordig laten we voorspellingen graag over aan futurologen en trendwatchers.

 • Nederland 2020: terug in de top 5

  (2010)

  In het rapport "Nederland 2020, terug in de top 5" presenteert het Innovatieplatform een nieuwe economische agenda. Centraal staat een modern industriebeleid waarin Nederland gericht voortbouwt op zijn sterkten: innovatieve sectoren, een sterke internationale oriëntatie en handelsgeest. Nederland moet weer koploper worden!

 • Groenboek Unlocking the potential of cultural and creative industries

  (2010)

  Hierin onderzoekt de EC hoe Europa's culturele en creatieve industrieën (CCI's) kunnen bijdragen aan de 2020-strategie die van Europa een innovatieve en duurzame kenniseconomie moet maken. Een publicatie van de Europese Commissie (EC). Het onderzoek dateert van april 2010.

 • Duurzame inzetbaarheid: werk als waarde

  (2010) ZonMw

  Wetenschappelijke afbakening, definiëring en operationalisering van het begrip duurzame inzetbaarheid. In dit rapport hebben de wetenschappers de betekenis van dit begrip omschreven. De overheid en wetenschappelijke instellingen refereren aan deze publicatie voor hun uitgangspunten bij beleid en onderzoek. Ook GOC sluit zich aan bij deze gedefinieerde uitgangspunten.

 • Leren in bedrijven

  GOC

  (2010) GOC

  Een onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van leren in bedrijven. Het rapport geeft zowel een theoretische verdieping als een toetsing aan de praktijk in grafische bedrijven. De belangrijkste theoretische inzichten worden in 89 korte statements samengevat.

 • Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik)

  (2010)

 • Waarde van creatie

  (2009)

  Door het Innovatieplatform is de creatieve industrie onlangs benoemd tot één van de sleutelgebieden van economische groei. Daarom heeft een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven daar een ambitieus plan ‘Waarde van creatie' voor opgesteld.

 • Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars

  (2009)

  In de studie Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars wordt verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen en de actuele stand van zaken. Wie gaan er naar musea, bezoeken podia en zijn zelf kunstzinnig actief? Welke media gebruiken Nederlanders? Ook verschillen in de cultuurdeelname tussen bevolkingsgroepen komen aan de orde.

 •  |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|