Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

onderzoeken & publicaties

GOC voert onafhankelijke onderzoeken uit op verschillende terreinen binnen het onderwijs. Al deze onderzoeken zijn beschikbaar voor onderwijsinstellingen, met als doel de informatie te gebruiken bij het nemen van (beleids-)beslissingen zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op bewegingen in de maatschappij.

131 resultaten

 • Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economie?!

  (2006)

  Dit rapport brengt de creatieve bedrijvigheid in Noord-Nederland nader in beeld en dateert van 2006. Het onderzoek is uitgevoerd door Etin Adviseurs in opdracht van VNO NCW Noord.

 • Future of Media: Report

  (2006)

  Dit rapport laat een aantal spraakmakende toekomstvisies in de mediabranche zien met als doel het ontwikkelen van nieuwe ideeën, strategieën en initiatieven. Het onderzoek dateert van juli 2006 en is uitgevoerd door Future Exploration Network.

 • Routekaart voor Kunsteducatie

  (2006)

  Unesco heeft een document opgesteld over het nut en de noodzaak van kunsteducatie: Road Map for Arts Education, building creative capacities for the 21st century. Het is een pleidooi voor kunsteducatie en -participatie en onderstreept de waarde van toegang tot de kunsten en creative ontwikkeling. Kunstconnectie heeft het laten vertalen. Het onderzoek dateert van april 2006.

 • Ons creatieve landschap

  (2006)

  Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende aandacht voor de zogenoemde creatieve industrie. Omdat dit als één van dé speerpunten van de Nederlandse economie wordt gezien, ontstond vanuit het ministerie de behoefte aan een overzicht van de belangrijkste spelers in deze ‘industrie'.

 • Ruim Baan voor Creatief Talent

  Bindingen van creatieve professionals in de communicatie-adviesbureaus (2006) Proefschrift Ellen van Wijk (Universiteit Utrecht)

  Het onderzoek gaat over betrokkenheid en commitment van communicatie-ontwerpers, artdirectors en copywriters in de communicatiebranche aan elkaar en hun communicatiebureau. Welke gedeelde identiteit creatieve beroepsbeoefenaren. De publicatie is niet in te zien of te downloaden via deze site. Dissertatie Universiteit Utrecht ISBN 978-90-393-4253-4

 • Geen talent onbenut

  GOC

  arbeidsmarkt loopbanen in de grafische sector (2006) Verwey-Jonker Instituut / uitgave GOC

  In deze publicatie schetsen de auteurs een goed beeld van de factoren die zorgdragen voor dynamiek op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de grafimediabranche. De uitgave biedt aanknopingspunten voor een nieuwe loopbaanbenadering in deze sector, die rekening houdt met de bestaande knelpunten en belemmeringen.

 • Best practices: innovatie en vergrijzing

  GOC

  (2006) Ageproof / uitgave GOC

  Beschrijving van 8 voorbeeldbedrijven binnen de grafimediabranche die vormen van leeftijdsbewust personeelsbeleid toepassen.

 • Ageing and employment

  Identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment (2006) European Commision, NL report by SEOR/Erasmus University

  Rapport over innovatieve voorbeelden van leeftijdsbewust personeelsbeleid in 14 Europese landen. Het Nederlandse hoofdstuk gaat onder andere over voorbeelden uit de grafimediabranche.

 • Pieken aan de Amstel, 4e editie

  (2006)

  Een periodieke monitor over de ontwikkelingen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. De 4 e editie gaat vooral over de creatieve sector en de zakelijke dienstverlening.

 • Grafimedia in cijfers 2005

  GOC

  (2005)

  Grafimedia in cijfers 2005

 •  |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|