Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

functioneren & beoordelen

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers steeds meegroeien met de ontwikkelingen in het bedrijf? Hoe stuurt u op betere prestaties? Hoe beoordeelt u het functioneren van uw medewerkers en hoe legt u dit vast?

Functionerings- en beoordelingscyclus (performance cyclus)
De functionerings- en beoordelingscyclus biedt een systematische aanpak om de prestaties van uw medewerkers te verbeteren. De cyclus bestaat uit drie soorten gesprekken: een planningsgesprek, voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Voordat deze gesprekken worden gevoerd, denken leidinggevende en werknemer goed na over de te bereiken resultaten en vereiste competenties. Dat maakt de aanpak resultaatgericht.

GOC ondersteunt bedrijven bij het vormgeven en invoeren van een functionerings- en beoordelingscyclus. Ook organiseert GOC maatwerk trainingen voor leidinggevenden over functioneringsgesprekken.

Competenties
Competentiemanagement heeft als doel de kwaliteiten van uw medewerkers te herkennen, te benutten en verder te ontwikkelen. Zodat ze hun werk nog beter gaan doen én ook in de toekomst over de juiste competenties beschikken. Met competentie-management kunt u de ontwikkelbehoeften van individuele medewerkers en uw bedrijfsdoelen beter op elkaar afstemmen.

GOC helpt bedrijven bij het vormgeven en invoeren van competentiemanagement en het opstellen van competentieprofielen.

Functieprofielen
Een functieprofiel geeft houvast. Het wordt duidelijk wat van een medewerker verwacht wordt en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Het helpt leidinggevenden bij de functionerings- en beoordelingscyclus en bij het werven van nieuwe medewerkers.

GOC ondersteunt bedrijven bij het opstellen van functieprofielen (interviews, uitwerking, feedback verwerken), maar kan u ook ondersteunen bij het waarderen van functies.

Meer weten over functioneren en beoordelen?
Neem dan contact op met Astrid de Rover per e-mail  of per telefoon: 0318-539106. Zij helpt u graag verder.