Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

quickscan: levensfasebewust personeelsbeleid

Hoe urgent is levensfasebewust personeelsbeleid voor jouw bedrijf? Doe de quickscan!

 

Maak een ‘foto' van je huidige personeel

 • Ga na wat de leeftijdsopbouw is van je huidige personeel (20-30 jaar, 30-40 jaar, 40-50 jaar, 50-60 jaar en 60+)
 • Ga na of er binnen hetbedrijf leeftijdsverschillen zijn tussen afdelingen, functiegroepen, soorten werk of processen. Welke functies worden vooral door jongeren bezet? Welke afdelingen zijn meer vergrijsd dan andere?
 • Bij welke functies is sprake van zware fysieke belasting?
 • Heb je medewerkers die langdurig hetzelfde werk doen?
 • Hoe is het ziekteverzuim? (gemiddelde duur, frequentie, redenen van verzuim, verschillen tussen functies en leeftijdsgroepen)
 • Volgen oudere medewerkers net zo veel cursussen en trainingen als jongere medewerkers?
 • Wordt de kennis en ervaring van oudere medewerkers binnen het bedrijf gewaardeerd?
 • Weten de leidinggevenden wat de behoeften zijn die bij de verschillende levensfasen horen?

Breng je toekomstplannen in kaart

 • Wat zijn jouw toekomstplannen voor het bedrijf?
 • Wat voor ontwikkelingen komen de komende vijf jaar op het bedrijf af? (markt, technologie, arbeidsmarkt enz.)

Ga na of je plannen en ambities in balans zijn met de beschikbaarheid en inzetbaarheid van je medewerkers

 • Hoe ziet de personeelsopbouw er over vijf jaar uit? Hoe is dat per afdeling en functiegroep? Bestaat de kans dat veel kennis en ervaring verdwijnt als een aantal oudere werknemers ongeveer tegelijkertijd weggaat?
 • Verwacht je dat je over vijf jaar voldoende medewerkers hebt om de plannen uit te voeren?
 • Over welke kennis, ervaring en kwaliteiten moeten jouw medewerkers beschikken om je doelen te kunnen verwezenlijken?
 • Zijn jouw medewerkers gemotiveerd om zich in te spannen voor ‘blijvende inzetbaarheid', zodat ze ook in de toekomst blijven voldoen aan de veranderende eisen?
 • Zijn jouw medewerkers op de hoogte van (toekomstige) ontwikkelingen in hun werk, op hun afdeling en voor het bedrijf? Wat voor maatregelen neem jij om dit te stimuleren?
 • Wat voor mogelijkheden bied jij je medewerkers om werk en privé goed te kunnen combineren?
 • Wat voor maatregelen neem jij op het gebied van gezonde werkomstandigheden en gezonde roosters?
 • Wat voor maatregelen neem je om de vitaliteit en een gezonde levensstijl van medewerkers te bevorderen?
 • Wat voor extra maatregelen kun je nemen?
 • Wat gebeurt er als je niets doet?

Bespreek de uitkomsten met collega's of met het management. Herkennen anderen de antwoorden, maken zij dezelfde afwegingen? Heb je draagvlak bij het (lijn)management en de OR en gaan ze actief meedoen? Wat zijn de prioriteiten en wat is het meest urgent? Wat is op korte termijn en relatief snel en eenvoudig te realiseren? Kies één speerpunt of een beperkt aantal speerpunten om mee aan de slag te gaan.