Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

tips en trucs effectief doelstellingengesprek

1. Bereid het gesprek goed voor

Sta vooraf stil bij de volgende vragen:

  • Waar blinkt de medewerker in uit?
  • Wat verwacht je het komende jaar van de medewerker? 
  • Welke mogelijkheden zie je voor hem in het bedrijf? 
  • Wat voor afspraken wil je met de medewerker maken (resultaatsafspraken, afspraken op het gebied van competenties en ontwikkeling).

Denk ook na over hoe je het gesprek aanpakt: wat ga je zeggen en vragen en in welke volgorde? Bestaat er kans op weerstand? Zo ja, hoe ga je daar dan mee om? Maak een agenda.

2. Nodig de medewerker tijdig uit

Licht toe wat het doel is van het gesprek en vraag de medewerker om zich ook voor te bereiden. Wat zijn de wensen en verwachtingen van de medewerker voor het komende jaar? Waarin wil hij zich verder ontwikkelen? Welke ondersteuning heeft hij daarbij nodig? Vraag de medewerker of hij agendapunten heeft voor het gesprek.

3. Luister actief

Vat regelmatig samen en vraag door. Laat zien dat je luistert, bijvoorbeeld door knikjes te geven of te ‘hummen'. Tijdens het luisteren kun je ook actief kijken: bij welke vragen en opdrachten gaat je gesprekpartner enthousiast kijken?

4. Stimuleer de medewerker om ideeën zelf uit te werken

Als uw medewerker met een idee of voorstel komt, geef hem dan de kans en ruimte om dit verder uit te werken.

5. Schep geen valse verwachtingen

Doe geen beloftes die je niet na kan komen. Het bedrijf kan nu eenmaal niet aan alle wensen tegemoet komen. Als de medewerker bepaalde loopbaanwensen heeft die in het bedrijf echt niet mogelijk zijn of die voor hem niet reëel zijn, wees daar dan eerlijk over.

6. Ga op zoek naar onbekend talent

Mensen weten vaak niet wat hun talenten zijn. Help medewerkers om deze talenten te ontdekken.

7. Maak afspraken SMART!

Goede afspraken zijn SMART. Hiermee wordt bedoeld dat de afspraken Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Zorg ervoor dat er geen enkel misverstand meer kan zijn over wat is afgesproken.

8. Herhaal de belangrijkste afspraken

Vat het gesprek samen of vraag de medewerker om dit te doen. Informeer bij de medewerker of alles aan bod gekomen is. Maak een verslag van het gesprek of gebruik een standaardformulier.

9. Stimuleer de medewerker om minimaal één keer per drie jaar een ‘POP' te maken

POP staat voor ‘Persoonlijk ontwikkelingsplan'. Het is een plan waarin de medewerker beschrijft hij hoe hij zich wil ontwikkelen in zijn loopbaan (wat wil ik de komende drie jaar bereiken?) en hoe hij dit wil realiseren. De medewerker staat uitgebreid stil bij waar hij nu staat en waar hij naar toe wil, waar hij goed in is en wat zijn leerpunten zijn. Lees hier binnenkort meer over.