Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

checklist het beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de beoordelingscyclus. Het functioneren van de medewerker tijdens het afgelopen jaar wordt beoordeeld en besproken. Hoe duidelijker de doelstellingen zijn, hoe beter de voortgangsgesprekken waren, hoe minder verrassingen dit gesprek nog op kan leveren.

Beoordeling voorbereiden

 • Bepaal welke afgesproken resultaten wel en niet zijn behaald.
 • Bepaal per resultaat of dat een gevolg is van de inzet van de medewerker of van omstandigheden buiten hem om. Wees objectief: veel successen en mislukkingen zijn niet aan de individuele medewerker toe te schrijven.
 • Bepaal of de medewerker het afgelopen jaar de afgesproken competenties heeft laten zien en zich heeft ontwikkeld. Doe dat in termen van waarneembaar gedrag. Geef scores, bijvoorbeeld:

Uitstekend Prestaties die opmerkelijk en boven de gestelde eisen zijn. Een voorbeeld voor anderen. 
Goed  Alle afgesproken resultaten zijn behaald. De medewerker functioneert goed. 
Matig Niet alle afgesproken resultaten zijn behaald. De medewerker zal zich op een aantal punten moeten ontwikkelen. 
Onvoldoende De medewerker voldoet niet aan de eisen. De meeste werkzaamheden worden niet naar behoren verricht. 

Stel vast wat de consequenties zijn van de beoordeling. Bijvoorbeeld:
 • Positief: een vast contract bieden, extra ontwikkelmogelijkheden of promotiekansen.
 • Negatief: verplichte bijscholing, naar een andere functie of ontslag. Houd rekening met arbeidsrechtelijke en cao verplichtingen. 

Sturende vragen en gesprekspunten

 • Wat is de beoordeling van de leidinggevende en waarom.
 • Wat is de reactie van de medewerker, is hij het eens of oneens.
 • Wat zijn de formele consequenties?
 • Wat betekent het voor de medewerker?
 • Wat betekent het voor komend jaar? 
 • Hoe wil de medewerker hiermee verder?
 • Zit de medewerker nog op de juiste plek?
 • Welke talenten heeft de medewerker die hij niet direct nodig heeft voor de functie? Zijn er andere mogelijkheden binnen het bedrijf om deze talenten in te zetten?

Heldere afspraken over

 • De consequenties van de beoordeling.
 • Vervolgstappen die leidinggevende en werknemer zetten.

Leg afspraken vast

 • Zet de afspraken op papier.
 • Gebruik een standaardformulier.
 • Onderteken allebei het formulier en geef een kopie aan de medewerker. Het origineel gaat in het personeelsdossier. 

Tips voor het beoordelingsgesprek