Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Procesoperator Vouwplakken

Cursusduur en studiebelasting: 14 dagen
Toetsing en afsluiting: Branche-erkend GOC certificaat
Bestemd voor: De opleiding is geschikt voor vouwplakkers die al enige ervaring hebben aan een vouwplakmachine.
Kosten: € 4.620,00 excl. btw
Vouwplakkers vervullen een spilfunctie in het verpakkingsbedrijf. Zij zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat er onder tijdsdruk en wisselende omstandigheden producten van de machine komen die voldoen aan de normen en eisen van de klant en het eigen bedrijf. Dat vraagt nogal wat van een vouwplakker.
 
In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en materialenkennis absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de vouwplakmachine. Om die reden neemt het aanleren van vaktechnische handelingen en het ontwikkelen van kennis, die nodig is om goed te kunnen functioneren als vouwplakker, een heel belangrijke plaats in. Naast deze vaktechnische onderwerpen is er ook een deel gereserveerd om te ontwikkelen tot procesoperator. 
 
Een procesoperator die in staat is om voor zichzelf en voor de organisatie een meerwaarde te creëren door een proactieve, analytische en oplossingsgerichte werkhouding te ontwikkelen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de toekomstige vouwplakker leert geautomatiseerde processen professioneel te besturen.
 
De vaardigheden van een procesoperator en voldoende vaktechnische kennis worden toegepast om de machine zo efficiënt mogelijk in te richten, problemen te analyseren en op te lossen en mogelijke verbeteringen te signaleren en realiseren. De deelnemer leert productieplanningen maken, handhaven en bijstellen. Ook leert men omgaan met productiegegevens en deze te archiveren. Bovendien is er aandacht voor het traject in de voorbereiding en nabewerking in het productieproces.
 
Samengevat: tijdens deze cursus worden competenties ontwikkeld op het gebied van vakdeskundigheid, materialen en middelen inzetten, onderzoeken en analyseren, instructies en procedures opvolgen, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen met leidinggevenden en team, kwaliteit leveren en hiervoor ook verantwoordelijk zijn en het continue zoeken naar mogelijke verbeteringen in het productieproces en de eigen werkomgeving. 
Blok 1 - basis grafimediaproces
 • prepress
 • press
 • afterpress
Blok 2 - productie realisatie
 • vakkennis vouwplakken
 • productie vouwplakken
Blok 3 - productie optimalisatie
 • procesgegevens en productieplanning
 • oplossen procesverstoringen en verbetertechnieken
 • productieproces optimalisatie
 • veranderingen change management
 • verbeterplan
€ 4.620,00 (excl. btw)

Extra kosten voor herkansingen:
Herkansingsexamen praktijk € 325,00
Herkansingsexamen mondeling € 215,00

GOC wijst je graag op de financiële voordelen waar je als bedrijf in de creatieve industrie van kan profiteren. Klik hier voor meer informatie over de kortingen en subsidies die van toepassing zijn op ons aanbod.
Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 10 personen.
 
Cursusduur en studiebelasting  
De cursus bestaat uit 14 dagen van elk 6 contacturen per dag (exclusief praktijktoetsing in het bedrijf). Tussen de cursusdagen zit meestal een periode van twee weken. Tussen ieder blok zit meestal een periode van 4 weken.
De perioden van twee of vier weken wordt gebruikt voor onder andere het maken van de portfolio opdrachten, het lezen van de theorie, het verzamelen van materialen en als voorbereiding op de examens. De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 8 maanden. De cursus dient binnen 2 jaar te zijn afgerond.
 
De studiebelasting tijdens de cursus bestaat uit:
 • 14 cursusdagen
 • 60 uren zelfstudie
 • 80 uren voor het uitvoeren van portfolio opdrachten
 • 3 uur praktijk examen (maximaal)
 • 30 minuten presentatie (maximaal)
 
Toetsing en afsluiting
Theorie
De in de cursus aangereikte theorie moet worden toegepast in de portfolio-opdrachten. De theorie zal niet afzonderlijk worden getoetst in de vorm van een theorie-examen. De toepassing van de vakkennis die noodzakelijk is om de portfolio-opdrachten te kunnen uitvoeren wordt tijdens de beoordeling door de docent meegenomen. De toepassing van de vakkennis die noodzakelijk is om de eindopdracht met goed resultaat uit te kunnen voeren komt tijdens de presentatie van het verbetervoorstel aan de orde. 
 
 
Praktijk
De praktijk wordt getoetst door:
·         het uitvoeren van opdrachten gedurende de cursus (competentielijst en portfolio opdrachten)
·         het uitvoeren van een praktijkexamen en
·         door het uitvoeren van een afsluitende eindopdracht binnen het bedrijf 


GOC stelt de datum van het praktijkexamen vast en verzorgt de uitnodiging.
 
De cursist ontvangt na succesvolle beëindiging van de cursus het branche-erkende GOC-certificaat. Bij onvoldoende resultaat krijgt de cursist de gelegenheid de verschillende examenonderdelen te herkansen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
 
 

vragen?

Bel of mail gerust naar onze medewerkers verkoop binnendienst.

binnendienst@goc.nl
0318-53 91 29    
                                                                                  
 

Cursusdata

 • GOC (Veenendaal) donderdag, 14 november 2019
 • GOC (Veenendaal) woensdag, 15 april 2020